FANDOM


Mötet som inte fick bli avEdit

I många utsagor om Palmemordet sägs att mordet skulle ske i samband med Moskvaresan. Anders Larsson sade till exempel detta och samma sak förekommer i uppgifterna om det så kallade Norrköpingsmötet (där höga poliser och militärer skulle ha diskuterat ett statsministermord). Men var då denna resa så betydelsefull, Olof Palme hade ju varit i Moskva många gånger tidigare? I och med Michail Gorbatjovs makttillträde hade dock förutsättningarna dramatiskt förändrats. Han var den förste Sovjetledare som kunde frigöra sig från det kalla krigets stela tankebanor. Både i väst och öst fanns det starka krafter som ville behålla den gamla upprustningsfilosofin, och det arbete som bedrevs i Palmekommissionen kunde ses som ett hot mot denna. Kort sagt; kombinationen Palme-Gorbatjov kunde bli en verklig fara för världens mäktiga vapenindustrier. Sant är att USA och Sovjetunionen senare kunde enas om vissa rustningsbegränsningar, men detta skedde först efter det att President Reagan genomfört kraftiga upprusningar av USA: s militärmakt, och i en process som amerikanerna i stor utsträckning kunde styra. Här fanns ett motiv till att mörda Olof Palme som kan ha varit starkare än något annat. Att angripa USA i ord är en sak, men att hota västvärldens militära industrier är betydligt allvarligare. I den typ av västliga ekonomier som vi lever i, spelar vapenindustrierna en avgörande roll när det gäller forskning och teknologisk utveckling och därmed också ekonomisk tillväxt.

'Vad Olof Palme i främsta rummet kunnat göra, som till exempel i USA skulle ha setts med ogillande, var kanske att ge Gorbatjov och Sovjetunionen en mer positiv identitet. I den sista intervjun som gjordes med Olof Palme, på själva morddagen, sade han: "Man kan inte annat än välkomna Sovjets beslut att förlänga moratoriet för kärnsprängningar" och vad gällde utsikterna till fred och avspänning i allmänhet: "Jag ser 1986 som de stora möjligheternas år".

Mot den här bakgrunden är det intressant att se hur man på senare tid försökt använda sig av Saddam Hussein och Slobodan Milosevic som de onda krafterna i världen, vilka istället för Sovjetunionen skall motivera till militära satsningar. (Dock vill jag i och för sig inte ta någon av dessa i försvar)

Att i det här sammanhanget skilja på Sveriges och USA: s militärekonomiska komplex är naturligtvis omöjligt. Numera vet vi ju att det förekommit ett intimt samarbete vad gäller såväl försvarsindustri som ren militär- och underrättelseverksamhet.

Kanske kan man här också ställa sig frågan om inte den kritik mot Olof Palme för undfallenhet mot Sovjetunionen och hela det scenario med invasionshot och annat som de Svenska marinofficerarna, med Hans von Hofsten i spetsen, frammanade med anledning av de påstådda ubåtskränkningarna, endast syftade till att försvåra Olof Palmes freds och nedrustningsarbete. Speciellt då vad gällde möjligheterna till ett närmare samarbete med Michail Gorbatjov i dessa frågor.

Bara tanken på att Sovjet skulle invadera Sverige mitt under Perestrojkan var ju fullständigt vansinnig. Efter andra världskriget hade segrarmakterna delat upp Europa i olika intressesfärer, och de länder där demokratin brutalt krossades av Sovjetmakten hade, med västmakternas samtycke, tillförts dennas intressesfär (även om man idag inte gärna vill kännas vid detta). Till och med Stalin respekterade dessa överenskommelser minutiöst.

Dessa antaganden styrks ju nu också av att USA: s före detta försvarsminister Caspar Weinberger gått ut och sagt att NATO-ubåtar verkade på svenskt vatten under 1980-talet, med godkännande från den Svenska marinen. Här undrar man ju verkligen om inte Hans von Hofstens och USA: s agerande var rena lurendrejeriet för att falskeligen påvisa en Sovjetisk aggression riktad mot Sverige. Och då blir frågan: Hur bedömde man situationen när Olof Palme ändå beslöt sig för att åka till Moskva för att tala nedrustning med Gorbatjov. Är det i det här sammanhanget man ska se uppgifterna i TV-programmet Dokument Inifrån om att Hans von Hofsten skulle ha deltagit i möten med högerextrema poliser i Gamla Stan i Stockholm, där man bland annat diskuterat olika sätt att få bort Olof Palme??