FANDOM


Levnadsödet påminner om en klassisk tragedi. Efter sin död är Lars Krantz åter ihågkommen som journalist, men för stockholmarna har han nog varit mer känd för sina lappar i City med budskap som “NATIONALMORDET FEMINISTERNAS FULLTRÄFF“.

Det fascinerande med Lars Krantz är att hans resa från journalist till konspiracist förefaller alldeles gradlös. Till en början hörde han till den krets av privatspanare som arbetade relativt förutsättningslöst och samarbetade så gott det gick. Men efter hand var det som att insatsen ökade, allt fler bitar drogs in i megakonspirationen och Lars Krantz blev allt ensammare. Åtminstone är det den bild som framträder vid en kronologisk läsning av sajten Nationalmordet.nu som Lars Krantz drev sedan 1996.

För fem år sedan, inför tjugoårsdagen av Palmemordet, skrev jag ett reportage om privatspanarnas uppgång och fall. Då skrev jag följande om Lars Krantz tjugo år som privatspanare:

Det började med att Lars Krantz under själva mordkvällen den 28 februari 1986 såg en person bete sig underligt vid en busshållplats. Senare identifierades personen som en viss polisman utpekad som högerextremist, vilken namngavs i boken Ett verkligt drama.

Polismannen väckte, med hjälp av sitt fackförbund, åtal mot Lars Krantz, som tolkade det hela som en fälla gillrad av hans förläggare, ty denne ”var också med i den stora konspirationen”.

Även om Lars Krantz kan ses som polisspårets fader, tog han själv konsekvent avstånd från det till förmån för sin egen mer fantastiska teori, som upprepades i boken Dö i rättan tid (1996), utgiven på eget förlag. Där hävdas att Olof Palme var insyltad i en härva av vapenhandel, korruption och bögsex och därför var tvungen att undanröjas, och själv gick med på att låta sig likvideras av sin fru Lisbeth, som höll i pistolen, och sonen Joakim.

Nu har ännu ett decennium gått. Lars Krantz har fortsatt att utöka sin digra hemsida, och konspirationen har vuxit. Och vuxit. Och vuxit.

Mordet beskrivs nu som ”feministernas fullträff”, det ”lade grunden för feminismen i Sverige. Kvinnor kan.” Lisbeth Palme mördade nämligen på uppdrag av Grupp 8! Misstänksamheten mot kvinnor fick uppenbarligen en skjuts när Lars Krantz kom till övertygelsen om att hans egen fru var en illasinnad agent, en ”Mata Hari” som han tvangs lämna för att kunna fortsätta söka sanningen ohindrat.

Feministerna har, enligt Lars Krantz, en nära koppling till scientologerna, som numera också intar en viktig roll i den ständigt expanderande konspirationen. Och det slutar inte där:

”Mycket tyder på att scientologerna ingår i ett nätverk med andra maktorganisationer som frimurarna, feministerna, judiska lobbygrupper, homosexuella, Rotary, diverse kyrkor och frikyrkor, adel och kungahus.”

Varje tänkbar konspirationsteori – Anna Lindh, John F Kennedy och Estonia är bara några – kopplas samman med Palmemordet till en enda jättekonspiration, där allt hänger samman. Och som ett brev på posten kommer, jämte kvinnohatet, konspiracismens trogna följeslagare: antisemitismen.

Allt mer frekvent har Lars Krantz börjat sticka in insinuerande påpekanden om personer med judisk börd och göra utfall mot ”den judiska lobbyn” och ”haussandet av judeutrotningen”. Kopplingarna till Palmemordet blir allt svårare att hänga med i, men Lars Krantz ser uppenbarligen sin privatspaning som en kamp mot en enda gigantisk maktstruktur. Faller bara en bit, så faller allt, intalar han sig själv: ”Nu knakar det i fogarna på snart sagt varje myt som är i omlopp. Förintelsen, feminismen, scientologin”.

På senare år har Lars Krantz trängt så djupt in i konspiracismens labyrinter att han nått fram till siffermystiken. Mordet förklaras nu ha involverat kabbala, den judiska mystiken: ”7 var för judarna ett heligt tal. 28 är jämnt delbart med 7. Palme mördades den 28. Estonia gick till botten den 28.”


Sina sista fem år levde Lars Krantz på ett serviceboende. Han berättade om sitt liv i december 2006:

Sedan några veckor har jag flyttat till ett serviceboende VÄDUREN, med anknytning till sjukhuset. Jag hyr en ljus tvåa på femte våningen med fönster åt två håll. Det som förmörkar mitt sinne är att jag på grund av inkontinens måste springa på toaletten två gånger i timmen dygnet runt. Män och kvinnor i vita rockar har misslyckats med mitt problem, och ibland undrar jag om det inte finns en ond avsikt. Eftersom jag nekas göra reklam för min hemsida i något medium brukar jag sätta upp anslag på väl synliga platser på stan, där jag utan omsvep talar om att Lisbet Palme ljög om OLOF PALMEs mördare


Om det fanns en kärna i Lars Krantz teorier, eller snarare en återkommande punkt, så var det att Lisbeth Palme var skyldig till mordet på sin man. Därigen gavs en antifeministisk riktning åt hans tilltagande bitterhet över läget i landet. “Feminismens maktställning i Sverige bygger enbart på att den som dödade Olof Palme utan att bli lagförd var kvinna.

Bitterheten och ensamheten blir nästan kroppsligt kännbar för den som ägnar lite tid åt att följa den åldrade Lars Krantz svindlande tankebanor på hans sajt Nationalmordet. Leendet som kanske finns där under de första minutrarnas läsning blir snart förbytt i en ilande förhoppning om att Lars Krantz nu äntligen har fått frid i sinnet.

Jag tänker mig att Lars Krantz liv och skrivande rentav skulle hålla som tragiskt råmaterial för teaterscenen. Eller kanske som seriealbum. Nästintill självskriven som serietecknare vore väl då den yngre namnenLars Krantz, som tidigare utkommit med albumet DödvattenKolik förlag.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.